افزایش تعداد یوزرهای همزمان در Remote Desktop Windows

افزایش تعداد یوزرهای همزمان در Remote Desktop Windows

/post-4

به صورت پیشفرض در ویندوز سرور شما فقط می توانید با دو یوزر به سرور از طریق remote desktop متصل شوید با استفاده از این آموزش شما می توانید با هر تعداد یوزر و session که می خواهید به سرور ویندوز از طریق remote desktop متصل شوید.