سوییچ های غیر مدیریتی


کمی صبر کنید...

cisco 2960 switch

سوئیچ های سری Cisco Catalyst 2960-X سوئیچ هایی با پیکربندی ثابت ، قابل انباشته گیگابیت اترنت هستند که دسترسی کلاس سازمانی را برای برنامه های دانشگاه و شعب فراهم می کنند. آنها برای سادگی عملیاتی برای کاهش هزینه کل مالکیت طراحی شده اند و با خدمات هوشمند و طیف وسیعی از ویژگی های پیشرفته نرم افزار Cisco IOS ، می توانند عملیات تجاری مقیاس پذیر ، ایمن و کم مصرف را انجام دهند.سوئیچ های Catalyst 2960-X دارای یک منبع تغذیه ثابت هستند و با مجموعه ویژگی های Cisco IOS LAN Base یا LAN Lite در دسترس هستند.


دسته‌بندی