برای افزایش تعداد connection ها در ویندوز سرور مراحل زیر را انجام دهید :

1 – ابتدا run را بازکنید و سپس دستور gpedit.msc را در آن وارد کنید.
2 – سپس به مسیر زیر بروید :

در ویندوز سرور 2008 :

Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Connections\

در ویندوز سرور 2003 :

Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Terminal Services\

3 – حال برای افزایش تعداد connection ها به مقدار دلخواه :

در ویندوز سرور 2008 Restrict each user to a single session را انتخاب کنید و مقدار دلخواه خود را وارد کنید .
در ویندوز سرور 2003 Restrict Terminal Services users to a single remote session را انتخاب کرده و تعداد Connection های مورد نظر خود را وارد کنید.

برای اعمال تغییرات سرور خود را Restart کنید.